Presbitérium

Ezen az oldalon presbitériumunk tagjainak rövid bemutatkozása olvasható:


Bakonyi Lajos

1951-ben születtem. Két felnőtt gyermekem van.

1967 tavaszán ebben a gyülekezetben konfirmáltam. Nálam a konfirmáció szorosan összefügg a hitre jutásommal. Azóta állandó tagja vagyok az egyházközségnek. Több évet voltam presbiter, 2000 óta gondnok.

Fontosnak tartom a presbiterek és a lelkész együttműködését a gyülekezeti tagok lelki növekedése érdekében. Feladatunk a folyamatos működés biztosítása, épületünk állagának megőrzése, szépítése, helységeink célszerűbb használata is.


Fügedi Csaba

Fügedi Csaba vagyok, Budapesten születtem 1966 –ban. Nős vagyok, feleségemmel három lányt próbálunk jól nevelni, ami nem is oly egyszerű.

A középiskolaelvégzése után egy évet dolgoztam vállalatnál alkalmazottként, de egy év után önállósítottam magam, amit azóta is sikerült megőriznem. Istennek legyen érte hála.

Neveltetésem nem mondható vallásközpontúnak, bár ateisták családomban nem voltak. Isten által való megszólíttatásom 1985-86-ra datálható, mikor is egy kedves ismerősöm elvitt  Cseri Kálmán gyülekezetébe, ahol megismerhettem az igehirdetések és a Szentírás rendszeres olvasása hatására azt az élő Istent és az Ő fiát akiről addig fogalmam sem volt. Jézussal való élő kapcsolatom minden tekintetben megváltoztatta az életem és azóta is alakít, formál. Emberi mércével mérve voltak jobb és rosszabb éveim, de az Úr mindig mellettem állt, soha el nem hagyott, olyan lehetetlen szituációkból mentett ki, amelyekre sem akkor, sem ma racionális válaszokat senki nem tud adni, ami természetes is. Az eltelt időben és ma is Pál apostol szavaival vigasztalódtam, miszerint „tudok bővölködni és tudok szűkölködni; egészen be vagyok avatva mindenbe”. Sok-sok jézusi mondatot is ide idézhetnék, melyek a nehéz időszakokon átsegítettek és ma is vigasztalást nyújtanak, de úgy hiszem akik olvassák e néhány sort pontosan értik amiről szólni szerettem volna.

A rákoshegyi gyülekezetnek 2005 óta vagyok tagja. Pista bácsi által vezetett varázslatos atmoszférájú férfikör állandó résztvevője vagyok és szívből ajánlom minden testvéremnek, hogy éljen evvel az alkalommal.


Kóródi József

Budapesten születtem 1971-ben, nős, két fiúgyermek (Máté és Gergő) édesapja vagyok. Feleségem Zellei Veronika, akivel a gyülekezetben ismerkedtem meg.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon dolgozom. A gyülekezetbe 1992-93 óta járok. 24 évesen, édesanyámmal együtt, saját elhatározásból konfirmáltam, mert szükségesnek éreztem, hogy vallást tegyek a hitemről mind az emberek, mind pedig Isten előtt.

Számomra fontos az Úrral való kapcsolat, mivel már számos esetben megtapasztaltam, hogy „Ő az egyedüli reménységünk, és vigaszunk.”

Célom a gyülekezeti életben való aktív részvétel, látva, hogy mindenkinek szüksége van közösségre, ahonnan támaszt, bátorítást, és segítséget kaphatunk, ahol megoszthatjuk egymással örömeinket és bánatainkat.


Lovász Csaba

Lovász Csaba vagyok, 41 éves, nős, két gyermek édesapja. A kisebbik egy 8 éves kislány, a nagyobbik egy 18 éves fiú. A Continental autóalkatrész gyártó cégnél szerelőként dolgozom.

A hívő életem1991-ben kezdődött a rákoscsabai gyülekezetben. 1995-től a Kálvin térre jártam felnőtt ifjúsági bibliakörre és templomba, itt konfirmáltam 2000-ben. A rákoshegyi gyülekezetbe 2003 óta járok rendszeresen. 2006-ban lettem megválasztva presbiternek.

A templom és a parókia szükségessé vált építési, felújítási munkáinak megszervezésében vettem és veszek részt. Pl.: garázs-, kerítés felújítás, korlát készítés a templom bejáratához.

Saját munkámmal járultam hozzá a templom bejáratánál levő hirdetőtábla készítéséhez, a kerti csap és a templomajtó javításaihoz. Gyülekezeti napok, gyerektábor lebonyolításában is tevékenykedtem. (Budapest, 2011 szeptember)


id. Mucsi Gyula

Mucsi Gyula vagyok, 1938-ban születtem Bócsán. Nős vagyok, feleségem: Pataki Julianna. Két fiúgyermekünk van: Gyula és Endre. Gyuláéknál 2, Endrééknél 3 unokánk van. 1965 óta vagyunk rákoshegyi lakosok. Templomunknál időm és egészségi állapotom szerint igyekszem a kertet rendben tartani.


Mucsi Gyula

Budapesten születtem 1969-ben. Házasságkötésemig Rákoshegyen, a Melczer utcában éltem szüleimmel és testvéremmel. Feleségemmel, Virágh Hajnalkával és gyermekeinkkel, Bertalannal és Kamillával jelenleg Pestszentlőrincen élünk. Családi vállalkozásunkban dolgozom, mint a cég vezetője s itt együtt dolgozom feleségemmel, édesanyámmal és testvéremmel. 

A gyülekezettel a kapcsolatom a keresztelőmmel kezdődött, később ide jártam gyermek istentiszteletre, ifire majd itt konfirmáltam és itt tartottuk esküvőnket is.

Presbiterségem ideje alatt az elmúlt években az építési feladatokkal foglalkoztam, rendezvényeink szervezésében  segédkeztem valamint áruszállítási feladatokat végeztem.

Jelenleg a gyülekezet missziói munkájában is résztveszek.


Tóth Csaba Csongor

Bemutatkozása hamarosan olvasható lesz


Tóth Mihály

Tóth Mihály vagyok, 1973-ban születtem Budapesten. Különböző gazdasági iskolákat végeztem, jelenleg anyaggazdálkodó munkakörben dolgozom. Feleségemmel és három gyermekünkkel élek Rákoshegyen. Hívő életem már gyerekkoromban elkezdődött. Édesapám és Édesanyám is teológiát végzett, így a mindennapok a keresztény értékrend mentén folytak. Gyülekezetünknek 10 éve vagyok tagja.


Pótpresbiterek


Simó Árpádné Erzsike

Simó Árpádné, született Bálint Erzsébet vagyok, 1934-ben születtem Valkón. Az elemi iskola után technikumot végeztem Kolozsvárt. Édesapám hosszú éveken keresztül presbiter volt. Az egész család hitben élt; vasárnap mind a hetünknek a templom és az Ige volt az ünnep. Nem is érzem jól magam egész héten, ha vasárnap nem tudok menni a templomba. A fiamat is már 2 évesen vittem magammal, csöndben volt. 1987-ben a Farkas utcai templomban felkértek, hogy legyek presbiter, de én inkább a férjemet ajánlottam és segítettem ebben. 1990-ben jöttünk át hivatalosan. Pécelen laktunk 3 évig, aztán kerültünk ide. 14 éve vagyok a gyülekezet tagja.


Tarsoly Sándorné Erzsike

Özvegy Tarsoly Sándorné vagyok. 1937 07. 24. - én születtem Debrecenben, szegény földművelő családban. A megélhetési nehézségek miatt évtizedekkel ezelőtt Budapestre költöztem, ahol 1992 - ig gyári munkásként, eladóként, telepvezetőként dolgoztam egészen nyugdíjazásomig. Hosszú évek óta tagja vagyok a rákoshegyi református gyülekezetnek.