Böjti tanácsok

 1. Vasárnap, böjtfő: családunkkal együtt menjünk istentiszteletre (ha valaki egyedül van, rokonával vagy barátjával)!

 2. Tartózkodjunk a televíziótól, amivel visszavonulót fújunk lelki szféráinkba, jelezvén, hogy az ünnep megkezdődött!

 3. Vegyük fel valakinek a keresztjét: miképpen Cirénei Simon vitte Jézus keresztjét. Lehet az egy szomszéd, barát, családtag, munkatárs vagy bárki, aki valamilyen nehézséggel küzd. Tegyük a „vállunkat” a terhe alá!

 4. Mondjunk le valamilyen kedvenc ételünkről/élvezeti cikkről! Figyeljünk arra, hogy éhségünk mélyebb legyen: nem csak az étel után, hanem Isten után vágyakozzunk!

 5. Vegyük észre a természet szépségeit és csodáit! Isten csodálatos világot adott, örüljünk és adjunk hálát érte!

 6. Imádkozzunk azokért, akikkel a nap során találkozunk!

 7. Takarítsuk el a szemetet! Az otthonunkban, a munkahelyünkön

 8. Kezdd el olvasni a Márk evangéliumát saját időbeosztásodnak megfelelően, de érj végére húsvétig! A Bibliából ma olvasott személy egy jó jellemvonása álljon példaként előttünk, és igyekezzünk azt megvalósítani!

 9. Félelem-böjt. Valahányszor félelem támad bennünk, érzésünket formáljuk hálaadó, magasztaló imádsággá, amiben kifejezzük, hogy Istenbe vetett bizalmunk nagyobb, mint a félelmünk. Figyeljük, mennyivel könnyebb a napunk, ha a hit és nem a félelem diktál!

 10. Bocsássunk meg! A Miatyánkban azt kérjük, úgy bocsásson meg nekünk, ahogy mi egymásnak.

 11. Rádió-böjt vagy számítógép-böjt. Ma ne kapcsold be! Olyan sok hanggal és zajjal töltjük meg az életünket, hogy ama halk és szelíd hangot nem tudjuk meghallani.

 12. Emlékezz egy áldott elődödre! Azért lehettünk hívővé, mert valaki beszélt Róla nekünk. Lehet az egy idősebb családtag, rokon, barát, aki már lehet, hogy nem is él. Idézd emlékezetedbe azt, amit tőle tanultál.

 13. Erőszak-böjt. Ne hangoskodj, ne légy erőszakos, de légy türelmes!

 14. Ma a gyülekezetedért és lelkipásztorodért imádkozz, akire Isten az igehirdetés szolgálatát bízta, emlékezz: a papjával perlő népen nem lehet áldás!

 15. Vegyünk részt az istentiszteleten! Énekeljük az énekeket, figyeljünk az imádságokra, bibliai felolvasásokra, igehirdetésre. Ha lehet, istentisztelet után beszéljünk róla!

 16. Figyelj oda arra, amit a másik mond! Egyik legjobb eszköz arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket a másik ember iránt, ha odafigyelünk rá.

 17. Hallgassunk! Ma a csendet ízlelgessük, és figyeljük, Isten talán valami nagy hiányérzetünkre választ akar adni.

 18. „Cicoma”-böjt. Ma ne használj szépítőszert! Csak tartsd tisztán magad!

 19. Adakozz! Mondj le édességről, cigarettáról vagy valami olyasmiről, amit szeretsz! Az árát add valakinek, aki rászorul!

 20. Szakíts időt a játékra! Az öröm Isten országának jellemző vonása. Szakíts időt arra, hogy gyermekiddel játssz, társasjátékozz, énekelj vagy mesélj nekik! Ha felnőttek között élsz, tréfálj! Próbáld ki, milyen az egészséges humor! Üsd el a feszültséget, ne mélyítsd!

 21. Olvass egy keresztyén írást/könyvet! Hitünk épülésére szolgálhat a Biblia mellett más hitmélyítő, egyházi irodalom is. Vigyázz, mert nem minden „vallásos szöveg” épít, csak az, ami Isten kijelentésén, a Szentíráson alapszik, azzal összhangban van!

 22. Keresd a jót! Figyelj arra, milyen jót kaptál Istentől: család, barátok, munkatársak stb. Ha lehet, mondj el legalább egy dolgot valakinek a nap folyamán, amiben Isten szeretetét ismerted föl!

 23. Édesség-böjt. Ne egyél édességet, de figyelj oda azokra az ízekre, amelyeket Isten azon kívül adott!

 24. Vizsgáld meg a lelkiismeretedet! Vizsgáld meg magad, kérj Istentől erőt, hogy hajlandó légy föladni olyan szokásodat, ami nem egyeztethető össze a Tízparancsolattal (lásd: 2Móz 20,1-17)!

 25. Pletyka-böjt. Szívesen feketítjük be a másikat, hogy mi különbnek látszódjunk. Ma gyakorold magad abban, hogy nem figyelsz oda pletykákra, és nem adsz tovább ilyen szintű híreket!

 26. Készség kérése. Gyakran tudjuk, hogy mit kellene tenni, de nem tesszük. Kérd Istent, hogy tegyen késszé a cselekvésre, és segítsen jól tenni azt, amit elhatároztál.

 27. Légy békességteremtő. Boldogok a békességteremtők… Imádkozz békéért. Világunk tele van fájdalommal. Kérd Istent, adjon békét egyének, népek és a világ számára.

 28. Ápold az érdek nélküli, emberi kapcsolataidat! Írj e-mailt, levelet vagy hívj fel valakit, aki magányos! Gyermekeidet is beleértve.

 29. Légy rejtett samaritánus! Tégy jót anélkül, hogy elmondanád, hogy te voltál! Isten látta, s megfizet nyilván.

 30. Őszinteség! Vizsgáld magad a nap folyamán, mennyire őszinték a szavaid, a mimikád, a viselkedésed! Leplezd le önmagad előtt hazugságaidat, és törekedj őszinteségre!

 31. Töröld le a könnyet Jézus arcáról! Jézus azt mondta: „ha e kicsinyek közül eggyel cselekedtétek, velem cselekedtétek.” Szenvedő kicsiny gyermek arcáról töröld le a könnyet: enyhíts a baján!

 32. Kritika-böjt. Ma a kritizálás kísértésében tanulj megállni! Bíráskodás helyett légy kedves vagy egyszerűen maradj csendben! Korholás helyett dicsérd gyermekeidet/munkatársaidat, ismerd el bennük a jót! A kritika tárgyát tárd fel az Igaz Bíró előtt anélkül, hogy bármit kérnél! Csak mondd el Istennek, mint egy kiszolgáltatott ember, aki az Igaz Bíró ítéletére hagyatkozik!

 33. Önbecsmérlés böjtje. Gyakran önmagunknak vagyunk legnagyobb ellenségei. Olyan szigorúan bíráljuk magunkat, hogy attól nem tudunk boldogok lenni. Ma tudatosítsd magadban, hogy Isten szeretett gyermeke vagy!

 34. Figyeljünk belső ösztönzésünkre: mire ösztönöz Isten igéje, hogyan akarja aktualizálni magát bennünk!

 35. Imádkozz népünkért, és tedd meg érte, amit tehetsz!

 36. Hangolódj Jézus passiójára. Olvasd el a Bibliából (Mk 14-15.)! Emelj ki belőle egyetlen mozzanatot, gondolkodj és imádkozz ezzel kapcsolatban!

 37. Hétfő: Kérés-böjt. Magasztald Istent! Nem valamiért, hanem azért, mert Ő az ÚR!

 38. Kedd: Tisztítsd meg a beszéded!

 39. Szerda: Vizsgáld meg a baráti körödet! Mennyiben segítenek vagy akadályoznak Jézus követésében?

 40. Nagycsütörtök: Imádkozz azokért, akik elárultak, hűtlenek lettek hozzád! Imádkozz ellenségeidért!

 41. Nagypéntek: Köszönd meg, hogy Jézus érted is meghalt a kereszten, hogy ne a kárhozat fia légy, hanem örök életed legyen. Merj új szívvel, új értékrenddel élni!

 42. Nagyszombat: Rendezd el azt, amit akkor tennél, ha ma hazahívna Urad!

 43. Húsvét vasárnap: az élet győzelme a halál felett. Győzz a halál-erők, a gonosz felett a Feltámadott Úr erejével, mert hatalmat kaptál rá! „Nem erővel és nem hatalommal, hanem az Ő Lelkével” (Zak 4,6).

 44. Ne hagyd abba! Gondolj vissza az elmúlt hetekre, válassz ki egyet, vagy fogalmazz meg újat, amiben gyakorolni szeretnéd magad! Határozd el, hogy ezekre a jövőben is figyelsz!

Dr. Nagy Sarolta